สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ปลูกข้าวไร่และเลี้ยงสัตว์ครบวงจร

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : นักสืบน้อยตามรอยขยะ ตอน อีกสามวันฉันจะเปลี่ยนโลก

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามเยี่ยมเยาวชน

กิจกรรมวันนี้ : หาพืชสมุนไพร ผักพื้นบ้านที่ใช้สำหรับรักษาโรคปวดเมื่อยฯ

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด

   
 • แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

  แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

          กิจกรรมดำเนินการขึ้นท่ามกลางความมืดฟ้ามัวดิน  ฝนกำลังใกล้จะตกเต็มที ขณะที่เวลาเดินทางมาถึงกำหนดการ อย่างไรก็ตามจะเลื่อนเสียไม่ได้เนื่องจากข้าวปลาอาหาร ภัตตาหาร สถานที่ และ กำหนดการต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นแล้ว นี่เป็นข้อกังวลใจของผู้ทำโครงการ ค่อนข้างเครียดว่า ชาวบ้านจะมาร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ หากเกิดฝนตก  และ ทางสสส จะเข้าใจทางโครงการหรือไม่ที่เราได้เบิกจ่ายค่าให้จ่ายในการเตรียมการ อาหาร สถานที่ เรียบร้อยแล้วแต่ หากฝนตกลงมาจำนวนคนคงไม่ตรงเป้าที่วางไว้    ขณะที่ฟ้ามือมัวอยู่นั้น พี่สัญญาก็ได้เดินทางไปรับพระสงฆ์ เพื่อทำพิธีเปิด  ขณะที่ชาวบ้านได้เริ่มนำปิ่นโต และร่วมทำบุญกันอย่างไม่ขาดสาย  ป้าสมพร  จันทวงศ์ กล่าวว่า  ที่ทำการกองทุนนี้ดีนะ ที่ทนายอนุเคราะห์ให้ใช้ และไม่ดีตรงที่ฝนสาดนี่สิ  หากฝนตก เราจะทำต่อได้หรือป่าว  พิธีทางศาสนา เริ่มต้นขื้น อย่างเข้มขลัง ชาวบ้านตั้งใจสวดมนต์ ขอพรจากพระ  ขณะที่กำลังตั้งใจกรวดน้ำนี่เอง สายฝนก็ได้ไหลรินมาราวกับฟ้าให้พร  แต่ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปอย่างปกติ จะดูคนบางตาไปบ้าง ก็พยายามทำความเข้าใจ  เราห้ามสภาพอากาศไม่ให้แปรปรวนไม่ได้ หลังจากนั้นชาวบ้านก็ตั้งใจถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  และทำพิธีทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยก็ได้มานั่งคุยกันเรื่อง การเปิดกองทุนขยะสร้างสุข คุณ อำไพ  ทวีทอง  ได้อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่าง ร้านค้าสร้างสุข  กับ  กองทุนขยะสร้างสุข แก่ชาวบ้านฟัง  บ้างคนสงสัย ก็ได้ซักถามข้อสงสัย พี่ไพ ป้าพร เปรมวดี ได้ค่อยๆ อธิบายให้ฟัง พร้อมแสดงคู่มือกองทุนให้ดูเป็นตัวอย่าง  สร้างความเข้าใจมากยิ่งขื้น  ชาวบ้านบางคนถามว่า ถ้าไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถร่วมนำขยะมาแลกร้านค้าได้หรือไม่  ตอบคือ ได้  แต่เปรมวดีได้อธิบายว่า การเป็นสมาชิกมันมีสวัสดิการแก่สมาชิก คุณระเบียบเสริมว่า หากไม่มีเงินค่าธรรมเนียมตอนนี้ก็ฝากเป็นขยะให้ครบร้อยบาทแล้วให้กองทุนตัดออก ก็ได้ชาวบ้านเริ่มเข้าใจและได้นัดแนะว่า ร้านค้าสร้างสุขและ กองทุนจะต้องเปิดบริการให้พี่น้องชาวป้อมหกพร้อมกัน คือ เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น ทุกวันศุกร์ ให้พี่น้องนำขยะมาฝากกันได้และแลสินค้าอุปโภค บริโภคไปใช้ได้ ในราคาประหยัด  นี่แหละดังคำกล่าวที่ว่า  เพราะขยะ เป็นทางออกของชีวิต    ชาวบ้านเดินดู สินค้าของร้านค้่าสร้างสุขพร้อมสอบถาม  เมื่อพระฉันท์ ภัตตาหารเสร็จพี่สัญญาจึงได้นิมนต์พระกลับวัด ชาวบ้านก็ได้ร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกัน อย่างเบิกบานใจ ถือเป็น โอกาสมงคลของการเริ่ม ร้านค้าสร้างสุข ขอให้การทำกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีเทอญ
 • รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้

  ทุกคนที่มาได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน และชื่อของสถานที่สำคัญต่างๆในหมู่บ้าน 
 • บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

  บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

  ผลการดำเนินการที่นำเสนอเวทีประชุมของชุมชน
 • บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

  ชุมชนน่าอยู่ปลอดยาเสพติด  มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในชุมชน
 • บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

  ผลการดำเนินการที่นำเสนอเวทีประชุมของชุมชน
 • บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

  ชุมชนน่าอยู่ปลอดยาเสพติด  มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในชุมชน
 • แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

  แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

  เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2557  เวลา 8.30 น.  น้องแพรวา เยาวชนโรงเรียนบ้านป้าพร แะครูซาร่า ได้มาถึงก่อน เพราะวันนี้เป็นตารางของแพรวาในการประกาศเสียงตามสาย  แพรวา ได้ใช้กระดาษแผ่นเล็ก เขียนข้อความที่เธอต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวชุมชนและเพื่อนๆทราบ  ท่าท่างเธอตื่นเต้น แต่ เมื่อถึงเวลาต้องประกาศจริง เธอทำได้ดีทีเดียว  เธอประกาศ ว่าวันนี้่วันที่ 16 ตุลาคม 2557  กิจกรรม ดีดีของชุมชนในวันนี้คือ การพัฒนาชุมชนของเราให้สะอาด ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆมาทำให้หน้าบ้าน ของเราน่ามอง กันนะคะ    สิ้นเสียงประชาสัมพันธ์ของแพรวา เยาวชน และทีมงานก็ทยอยมา พร้อมนั่งวางแผนประมาณ 10 - 15 นาที เรื่องการใช้อุปกรณ์ และการแบ่งโซนกันพัฒนา  หลังจากนั้นก็ได้ทำการเบิกอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย งานรักษาความสะอาด เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยพี่สัญญาเป็นคนเบิกอุปกรณ์ มาให้เยาวชนได้ใช้ในวันนี้  เมื่อเด็กๆ เดินไปต้นซอยใกล้ตลาดก็ได้ยินเสียงทักทายจากชาวบ้าน  หลายๆ ออกมาช่วย แม้ไม่ได้ช่วยทำหมดทั้งวันแต่ก็ช่วยกวาดดูแลบริเวณ หน้าบ้านของตัวเองให้สะอาดน่ามอง  น้องเริ่มลงมือจากต้นซอย พร้องครูพี่เลี้ยงและทีมงาน ทำมาเรื่อยๆ  พี่ๆกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมก็เดินทางเข้ามาพอดี จึงได้ผนึกกำลังกัน ทำให้งานเดินไว ขึ้น ช่วงนี้ต้นพุทธรักษาเติบโตเร็วมาจนต้องรื้อถอนออกบ้าง บางส่วน พี่พร สมพร จันทวงค์ และป้าเล็ก  อาสา จัดการโซนใกล้โรงเรียน จากนั้น พี่อ้อย พี่อ้อ พี่ปลา พี่วิ กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ก็ได้เข้ามาช่วยกัน ส่วนนักศึกษาฝึกงาน อีกสองคนมาช่วยน้องๆพัฒนากันเป็นการใหญ่ ระหว่างพัฒนา ครูซาร่าก้อได้สอนน้องเรื่องการคัดแยกขยะไปด้วย พร้อมทั้งคัดแยกกันจริงๆ  แดงค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์  กลับกันเมื่อมองไปยังท้ายซอย กลับเห็นชาวบ้านเป็นระยะ ที่ช่วยกันพัฒนา หน้าบ้านบ้าง ริมคูระบายน้ำบ้าง  วัยรุ่น สามถึงสี่คนกำลัง ถอนพุุทธรักษา บ้างก็ตัดแต่งกิ่งใบที่รกร้ำคูน้ำช่างเป็นภาพที่น่ารักที่อีกภาพหนื่ง นี่คงจะตรงกับชื่อโคร่งการที่ว่า  ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก  จริงๆแล้ว  เวลาพ้นผ่านไปถึงเที่ยง พี่บีประกาศเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเยาวชน เมนูวันนี้เป็น ขนมจีน น้ำยาเขียวหวานเผ็ดน้อย และ แกงไตปลา อีกหนึ่งหม้อเล็กๆ  มีน้ำหวานสับปะรด เพิ่มพลังความสดชื่นอีกหนึ่งหม้อ  พี่เลี้ยง ทีมงาน รับประทานอยากเอร็ดอร่อย และพักตามอัธยาศัย  จนกระทั่ง เวลา 13.30 น  ได้ร่วมกันปฏิบัติการ รักษ์โลกอีกครั้ง  ทันใดนั่นเอง  ก็เหลือบไปเห็นรถเก๋งสีบรอน ไม่ค่อยคุ้น  แต่มีเสียงประสานกับพี่บีทางโทรศัพท์ว่าตอนนี้มาถึงแล้วนคะ  นั้นคือสัญญาน ที่ดีจากสังคมนั้นเอง  ไทยพีบีเอส เดินทางมาถึงดินแดนรักษ์โลกแห่งนี้แล้ว  มีเจ้าหน้าที่มา สามคน  คือ คุณนะ  คุณซี และ คุณต้า  บอกกับ น้องๆว่าจะมาถ่ายทำวีดีโอ เพื่อออกออากาศในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นี้ น้องๆ ออกอาการเขินๆ แต่ก็ต้องกวาดๆ โกยๆ  อยู่  ปล่อยให้พี่ๆ ไทย พีบีเอส เก็บภาพ ตามอัธยาศัย  จนเวลา 15.00 น  พี่บีเดินดูการทำงานของ พี่น้องที่ช่วยกันพัฒนา ก็ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ได้ทำสิ่งดีๆร่วมกับเยาวชน  แล้วเดินกลับมายังโรงเรียนบ้านป้าพร เพื่อพูดคุยกับ พี่ๆนักข่าว ไทยพีบีเอส จนกระทั้ง 17.00 น น้องๆและ พี่ไทยพีบีเอสเดินทางกลับที่พัก  ทางทีมงานโครงการก็ได้จัดเตรียมสถานที่ต่อเพื่อ จัดกิจกรรรมทำบุญเปิดร้านค้าสร้างสุขและ รับสมัคร กองทุนขยะสร้างสุขในวันพรุ่งนี้

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

   
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

   
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  การประชุมได้พูดคุยประเด็นเรื่อง การทบทวนผลดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม การทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  การปรับปรุงเว็บไซต์โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่  การบันทึกบัญชีกับโปรแกรม Excel การทบทวนผลดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการปี 2557 รุ่น 2 สามารถพัฒนาโครงการ ได้ 73 โครงการ ส่งเอกสารข้อตกลงและหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลไปยัง สสส. และวางแผนปฐมนิเทศรุ่น 2 ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2557 และวางแผนมอบหมายงานให้แกนนำพี่เลี้ยงจังหวัด ติดตามบันทึกข้อมูลการกำหนดวันเริ่มต้นสัญญาโครงการ วันส่งรายงานงวดที่ 1 วันส่งรายงานงวดที่ 2 และวันส่งรายงานงวดที่ 3 เพื่อช่วยในการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น<br /> ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับ สจรส.มอ.ในการใช้ระบบเว็บไซต์ ฅนใต้สร้างสุขในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการทำงานร่วมกับบัณฑิตอาสาประจำพื้นที่ในการใช้ระบบเว็บไซต์ในการรายงานผลโครงการ<br /> การปรับปรุงเว็บไซต์โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการเพิ่มตารางให้เห็นถึงหน้าภาพรวมของ การกำหนดวันเริ่มต้นสัญญาโครงการ วันส่งรายงานงวดที่ 1 วันส่งรายงานงวดที่ 2 และวันส่งรายงานงวดที่ 3 เพื่อง่ายต่อการติดตามประเมินผล ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และพี่เลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติ การจัดการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้<br /> การบันทึกบัญชีกับโปรแกรม Excel สจรส.มอ. วางระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย ให้เห็นถึงภาพรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม โดยออกแบบการคำนวณ 4 Sheet คือ Sheet 1 การคำนวณค่าใช้จ่ายพี่เลี้ยง Sheet 2 การคำนวณค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมประชุม Sheet 3 การคำนวณค่าวัสดุ อาหาร ที่พัก และอื่นๆ Sheet 4 สรุปภาพรวม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา เดือนธันวาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา งวดที่ 1 ได้ดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทักษะผู้สนใจเสนอโครงการด้านการเขียนโครงการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เรียบร้อย สรุปสถานการณ์ ปี 2557 รอบ 1 สามารถพัฒนาโครงการที่สมบูรณ์และชุมชนกำลังดำเนินโครงการจำนวน 119 โครงการ และได้ปฐมนิเทศเป็นทีเรียบร้อย ปี 2557 รอบ 2 ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 73 โครงการ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวมโครงการปี 2557 ทั้งหมด 192 โครงการ วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา การปิดงวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย และออกแบบการสร้างตาราง Excel ใหม่ เพื่อให้มองภาพรวมและรายละเอียดการใช้จ่ายการเงินได้มากขึ้น จากนั้นวางแผนค่าใช้จ่ายตามรายกิจกรรม นำไปสู่การกรอกค่าใช้จ่ายในแผนงานต่อไป วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม ได้ประชุมวางแผนงาน สรุปได้ดังนี้ เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2 ทุกจังหวัด, เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 พฤศจิกายน 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด รุ่น 1  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 3 - อังคาร 4พฤศจิกายน  2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้บน รุ่น 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 31 มกราคม - อาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนน่าอยู่ ปิดงวด 1 รุ่น 2 ทุกจังหวัด, พฤหัสบดี 19 – จันทร์ 23  กุมภาพันธ์ 2558 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (ชุมชนน่าอยู่), อาทิตย์ 1 – อาทิตย์ 15 มีนาคม 2558 ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทีมสจรส. กับทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่ สังเคราะห์คุณค่าโครงการร่วมกับ ผู้รับผิดขอบโครงการและพี่เลี้ยง, เสาร์ 9 – เสาร์16 พฤษภาคม 2558 ประชุมสังเคราะห์ ชุมชนน่าอยู่พี่เลี้ยงทบทวนงานสังเคราะห์ของถนอม แยกตามรายจังหวัด, เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 29 - อังคาร 30 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ใต้บน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2558 งานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้, เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23  สิงหาคม 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2

งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  -ผลจากการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม  กลุ่มประเด็นเกษตร  กลุ่มประด็นคุณภาพชีวิต  กลุ่มประเด็นท่องเที่ยว  ประเด็นสื่อ โดยตั้งโจทย์เหมือนกันหมดให้ระดมความคิดและตอบให้แต่ละหลุ่มสรุปออกมา ผลสรุป -ประเด็นเกษตร  การขับเคลื่อนงานในประเด็นอาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  การจัดการเครือข่าย  งานตลาดเขียว  ผึ้งผลพวงจากการทำเกษตรอินทรีย์  การบริหารจัดการน้ำ  การบริหารจัดการทรัพยากร -ประเด็นท่องเที่ยว  การบับเคลือนในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวชุมชน  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -ประเด็นคุณภาพชีวิต การบับเคลื่อนโดยใช้ ศพค แต่ละพื้นที่ตำบลและศูนย์สามวัยบ้านบ่อทราย  โดยที่ ศพค. ก่อตั้งมาจาคำสั่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ผ่านมายัง  พมจ  สู่ทุกอบตและเทศบาลเป็นกลไกหลักของพื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็นคุณภาพชีวิตของตำบลนั้นๆ  โครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ใช้ กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวแต่ละพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโดยสมาคมครอบครัวแข็มแข็งเป็นผู้เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำของศูนย์พัฒนาครอบครัวแต่ละพื้นที่เพื่อให้ไปดำเนินการศูนย์เองได้หลังจากได้พัฒนาศักยภาพแล้ว -ประเด็นเรื่องการสื่อสารสาธารณะ  เดิมรายการวิทยุเป็นสื่อช่องทางแรกและเป็นสื่อมาต่อเนื่องในปีที่ 2 แต่ต่อมาในปีที่ 2 ความหลากหลายของช่องทางในการสื่อสารสาธารณะนั้นมีเพิ่มมากขึ้น เช้น แหล่งเรียนรู้  ตัวบุคคล หนังสือพิมพ์ vtr  ยูทูป เฟสบุค กิจกรรมรณรงค์จำนวนมาก งานสมัชชา องค์ความรู์ ชุดถอดบทเรียน
 • งานสำนักงานกลาง

  ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานทำแผนดำเนินงานพื้นที่โซนเหนือให้ทันการอนุมัติของกรรมการบริหารในครั้งถัดไปเพื่อให้จะได้เบิกเงินหนุนเสริมพื้นที่ได้ทันก่อนปิดโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการปฐมนิเทศโครงการ ปี 2557 รุ่น 2 ทุกจังหวัด

@20 ต.ค. 57 09.41

เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ ปี 2557 รุ่น 2 ทุกจังหวัด  จากเดิมกำหนดวันเสาร์ ที่ 25 – วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อได้วันที่ประชุมแน่นอน คือ วันเริ่มสัญญาโครงการทั้งหมดอยู่ในช่วงการประชุมนัั้นจะแจ้งมาอีกครั้งครับ

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558

@2 ต.ค. 57 16.40

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปี 2557 รุ่น 2 / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 / ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง / ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้รายจังหวัด / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ / งานสร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกำหนดการวันเวลาสถานที่ แนบไฟล์ 1 ชุด

พัฒนาศักยภาพี่เลี้ยงด้านการเขียนรายงานติดตามโครงการ

@10 ก.ค. 57 10.24

กำหนดการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามโครงการ ด้านการเขียนรายงาน วันที่ 14 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »