ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)

วัน อังคาร 29 กันยายน 2558 - พุธ 29 กันยายน 2603 เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถานที่ สจรส.มอ

โดย thraiarm เมื่อ 30 ก.ย. 58 08:32 น.