ข่าวจากงานกลาง

ประกาศผล รายชื่อโครงการที่จะเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 57 และโครงการต่อเนื่อง

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @16 เม.ย. 57 10.33 ( IP : 202...6 ) | Tags : ข่าวจากงานกลาง

ตามที่ สจรส.มอ.ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดกระบวนการพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 57 และโครงการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม 2556 - เมษายน 2557) บัดนี้ปรากฏว่ามีผู้เสนอโครงการที่สามารถผ่านกระบวนการข้างต้น และจะเข้าสู่พิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส. จำนวนทั้งสิ้น 131 โครงการ     สรจรส. ขอประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่จะเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาโครงการ ในรหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้เสนอโครงการตามรายชื่อในไฟล์แนบ ให้เตรียมตัว และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

1 . ผู้เสนอโครงการเข้าร่วม โครงการละ 2 ท่าน เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอรเนต และพิมพ์งานได้

2 . เตรียมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้ พร้อมข้อมูล แผนชุมชนฉบับเต็มมาด้วย

3 . เตรียมจัดทำสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมด และเซ็นรับรองสำเนา

4 . ทาง สจรส. รับผิดชอบค่าอาหาร 2 ท่าน ต่อโครงการเท่านั้น

  • ค่าที่พัก (พักที่โรงแรมบีพีแกรนด์)
  • ค่าเดินทาง เบิกจ่ายตามเงื่อนไขต่อไปนี้ หากเป็นรถยนต์ส่วนตัวเบิกจ่าย 1 คันต่อโครงการ  รถโดยสารเบิกตามอัตราค่าโดยสารจริง  ค่าโดยสารเรือในบางพื้นที่คิดเป็นรายคน
  • กรณีอื่นๆนอกเหนือจากนี้จะไม่มีการเบิกจ่าย เช่นเหมารถตู้ เหมาเรือ

ผู้เสนอโครงการใด ไม่สามารถเข้าร่วมการพิจารณาโครงการได้ถือว่าสละสิทธิ์


หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ สจรส.ครับ

แสดงความคิดเห็น

« 9342
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง