รายชื่อโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 (จำนวน 36 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-01908
(โครงการ)ปี 2555
นัยนา หนูนิล โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัวหมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 38 6 #1#2 #1 ½ 16 ก.ย. 56 11:03
2 55-01810
(โครงการ)ปี 2555
ครูนง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็งหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 35 4 #1#2 #1#2 ½ 25 ก.ย. 56 12:03
3 55-00998
(โครงการ)ปี 2555
นัยนา หนูนิล โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนาหมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 1 - 5 พ.ย. 55 19:28
4 55-01922
(โครงการ)ปี 2555
ครูนง โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุขบ้านวังขวาง หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 53 6 #1#2 #1 ½ 16 ก.ย. 56 12:35
5 55-01918
(โครงการ)ปี 2555
ครูนง โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูงบ้านควนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 2 #1#2 #1#2#3 ½ 27 ก.ย. 56 15:32
6 55-01780
(โครงการ)ปี 2555
กำไล บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ10/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 30 2 #1#2 #1 15 ก.ย. 56 14:56
7 55-01929
(โครงการ)ปี 2555
ครูนง โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยพื้นที่ดำเนินโครงการหมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 46 4 #1#2 #1 ½ 16 ก.ย. 56 16:33
8 55-01809
(โครงการ)ปี 2555
ครูนง โครงการป่ายางต้นแบบตามรอย ปู่-ตา (โป+พ่อเฒ่า)บ้านนายาว เกาะค่างขาว หมู่ท่ี ๕โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 13 3 #1 #1 ½ 6 พ.ค. 56 03:49
9 55-01781
(โครงการ)ปี 2555
นัยนา หนูนิล โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
91 59 7 #1#2 #1#2#3 25 ก.ย. 56 13:54
10 55-01902
(โครงการ)ปี 2555
นัยนา หนูนิล โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัยชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 11 5 #1 #1 ½ 26 ก.พ. 56 15:30
11 55-01870
(โครงการ)ปี 2555
นัยนา หนูนิล โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมื่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 27 10 #1 #1#2 18 ก.ย. 56 22:02
12 55-01821
(โครงการ)ปี 2555
yaowalak ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบชุมชนบ้านควนตราบ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 42 3 #1 #1#2 15 ก.ย. 56 16:43
13 55-01782
(โครงการ)ปี 2555
yaowalak ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควรหมู่ที่1บ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 44 5 #1#2 #1#2 17 ต.ค. 56 10:17
14 55-01829
(โครงการ)ปี 2555
yaowalak ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชบ้านสำนักขันหมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 39 4 #1#2 #1#2 17 ต.ค. 56 09:02
15 55-01871
(โครงการ)ปี 2555
wichian2 โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชนชุมชนตลาดใน - จานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
14 18 - #1#2 #1#2 29 ก.ย. 56 23:45
16 55-01872
(โครงการ)ปี 2555
wichian2 โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 25 16 #1#2 #1 25 ก.ย. 56 13:01
17 55-01998
(โครงการ)ปี 2555
กำไล คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 2 #1#2 #1#2 17 ก.ย. 56 18:39
18 55-01933
(โครงการ)ปี 2555
กำไล เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วนชุมชนบ้านต้นจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 26 5 #1#2 #1#2 18 พ.ย. 56 09:06
19 55-01915
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชนหมุู่ 6 บ้านห้วยหินลับ ต . ทุ่งใส อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทร. 081-970-1665โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 44 5 #1#2 #1 18 พ.ย. 56 08:22
20 55-01907
(โครงการ)ปี 2555
กำไล เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 36 5 #1#2 #1#2 ½ 16 ก.ย. 56 15:16
21 55-01896
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด)บ้านนาแยะเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 22 13 #1#2 #1#2 ½ 12 ต.ค. 56 21:04
22 55-01868
(โครงการ)ปี 2555
กำไล พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสมบ้านกะโสมเหนือ บ้านผู้ใหญ่ นายวิรัตน์ ใจกระจ่าง เลขที่ประจำตัวประชาชน 3800900394916 ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310 โทรศัพท์ 083-1825046 80310โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 29 2 #1#2 #1 16 ก.ย. 56 20:13
23 55-01833
(โครงการ)ปี 2555
กำไล สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรคบ้านอู่แก้ว หมุ่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 50 11 #1#2 #1#2#3#4 12 พ.ย. 56 16:11
24 55-01832
(โครงการ)ปี 2555
กำไล สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดีลำคลองทาดี (หมู่ที่ ๑ และ ๗) ตำบลท่าดี อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 28 5 #1#2 #1 ½ 16 ก.ย. 56 15:10
25 55-01828
(โครงการ)ปี 2555
กำไล คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุขหมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
55 29 4 #1#2 #1#2 16 ก.ย. 56 09:49
26 55-01827
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ศาลาเสวนาปลดหนี้บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 29 3 #1#2 #1#2#3 15 ก.ย. 56 15:24
27 55-01826
(โครงการ)ปี 2555
กำไล บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรคพื้นที่หม่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 34 11 #1#2 #1#2 ½ 15 ก.ย. 56 17:37
28 55-01824
(โครงการ)ปี 2555
กำไล บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัวบ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 37 6 #1#2 #1#2 14 ก.ย. 56 18:35
29 55-01823
(โครงการ)ปี 2555
กำไล คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 26 6 #1 #1#2 21 ก.ย. 56 16:29
30 55-01822
(โครงการ)ปี 2555
กำไล สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้านบ้านไกรไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 41 11 #1#2 #1#2#3 13 พ.ย. 56 15:59
31 55-01779
(โครงการ)ปี 2555
กำไล สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรคชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 37 12 #1#2 #1 7 ก.ย. 56 14:07
32 55-00995
(โครงการ)ปี 2555
กำไล มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกันโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 35 3 #1#2 #1 23 ต.ค. 56 10:05
33 55-00996
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 45 6 #1#2 #1 16 มิ.ย. 56 18:32
34 54-01843
(โครงการ)ปี 2555
กำไล บ่อกุ้งร้างสร้างสุขหมู่ที่9 บ้านสระท่าออก ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
33 30 4 #1#2 #1 ½ 18 ก.พ. 56 00:45
35 54-01742
(โครงการ)ปี 2555
กำไล สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชนอำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
46 31 4 #1#2 ½ 30 เม.ย. 56 16:04
36 55-00875
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อนเทศบาลตำบลชะมาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
18 18 3 #1#2#3 #1#2#3 12 มิ.ย. 56 09:29
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ